klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

Oddział
Neurologia
Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie

specjalista
w trakcie
bez

Wielkopolskie

Leszno


Praca lekarz Wielkopolskie Neurologia Oddział

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie pilnie poszukuje do pracy w Oddziale Neurologicznym, Pododdziale udarowym w oddziale neurologicznym:

- lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii

OFERUJEMY:

- dogodna forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa kontraktowa, umowa tylko na pełnienie dyżurów lekarskich),

- pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji,

- możliwość rozwoju

- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia

 

Zainteresowane osoby proszę o składanie podań i CV w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie. Szczegółowe informacje pod nr tel. 65 52 53 423,65 52 53 424, 65 52 53 113

W przesłanych do Szpitala dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w niniejszych dokumentach, przez Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie, dla celów niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji na stanowisko lekarza neurologa, jak i dla przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie. Administratorem podanych danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie ul. Kiepury 45. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.nr101,poz.926,zpóźn.zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania, sprostowania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do żądania usunięcia moich danych w każdej chwili, a także prawo do żądania  przenoszenia danych.

pokaż kontakt