klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

AOS
Radiologia
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

specjalista
w trakcie
bez

Mazowieckie

Warszawa


Praca lekarz Mazowieckie Radiologia AOS

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: Pakiet I - świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: opisu badań mammografii skryningowej; Pakiet II - świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: opisu badania diagnostycznego mammografii; Pakiet III - świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: wykonanie badań w ramach diagnostyki pogłębionej (w tym: zdjęcie celowane, USG piersi, porada, biopsja gruboigłowa); Pakiet IV– odpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie: wykonania biopsji cienko i gruboigłowej pod kontrolą USG, wykonania i opisu USG piersi; Pakiet V - odpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie: konsultacji lekarza radiologa, wykonania zdjęcia celowanego (badanie+opis), opisu badań diagnostycznych mammografii. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31, Kancelaria pokój nr 317 – III piętro, w terminie do dnia 05.03.2024 r. do godz. 11:00. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przypada: od 12.03.2024 r. do 28.03.2025 r. Szczegóły konkursu:

https://spl.pl/bip/index.php/postepowania-o-udzielenie-swiadczen-medycznych/konkurs-ofert-w-trybie-ustawowym/337-konkurs-ofert-spl-7-ko-2025

pokaż kontakt