klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

Oddział
Balneologia i medycyna fizykalna
SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE "BRISTOL" MSWiA W KUDOWIE-ZDROJU

specjalista
w trakcie
bez

Dolnośląskie

Kudowa-Zdrój


Praca lekarz Dolnośląskie Balneologia i medycyna fizykalna Oddział

Stanowisko: Lekarz kierujący oddziałem/Kierownik Oddziału Sanatoryjnego/ Ordynator

Poszukiwany specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych (dodatkowo wymagany kurs w zakresie podstaw balneologii i medycyny fizykalnej) lub specjalista w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska (dodatkowo wymagany kurs w zakresie podstaw balneologii i medycyny fizykalnej).

Zadania lekarza na w/w stanowisku to m.in:

  • Koordynacja pracy podległego personelu w zakresie: zabezpieczenia ciągłości i staranności opieki nad pacjentem, kierowania pracą lekarzy zatrudnionych w Oddziale oraz nadzorowanie przebiegu leczenia.
  • Prowadzenie leczenia pacjentów i świadczenie konsultacji w zakresie posiadanych specjalizacji.
  • Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Oddziału pod względem lekarskim, administracyjnym i gospodarczym.
  • Nadzorowanie kosztów funkcjonowania Oddziału i odpowiadanie za realizację kontraktu z NFZ i pozostałymi kontrahentami zgodnie z umowami.
  • Nadzorowanie zaopatrzenia i gospodarki lekami w Oddziale.
  • Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zabezpieczenia właściwej opieki nad pacjentem.

pokaż kontakt