klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

POZ
Choroby wewnętrzne
Poradnia Lekarza Rodzinnego

specjalista
w trakcie
bez

180,00zł/h

Wielkopolskie

Poznań


Praca lekarz Wielkopolskie Choroby wewnętrzne POZ

Obowiązki na stanowisku lekarza POZ

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kompetencji lekarza POZ na rzecz pacjentów posiadających aktywne deklaracje wyboru lekarza POZ w Przychodni oraz innych pacjentów uprawnionych do świadczeń POZ,

Wykonywanie innych zadań lekarza POZ wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 

Nasze oczekiwania:


Prawo wykonywania zawodu lekarza

Uprawnienie do zbierania deklaracji lekarza POZ

Tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej (lub odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub posiadanie specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub posiadanie specjalizacji I lub II stopnia oraz ukończony kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub posiadanie specjalizacji I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizacji I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych )

preferowane doświadczenie w pracy w POZ i ukończony kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej

orientacji na Pacjenta,

dobrej organizacji pracy własnej

Konrakt: 577 565 203

pokaż kontakt