klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

AOS
Nefrologia
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

specjalista
w trakcie
bez

Mazowieckie

warszawa


Praca lekarz Mazowieckie Nefrologia AOS

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

PAKIET I: świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: okulistyki, neurologii, reumatologii, nefrologii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, psychiatrii

PAKIET II: świadczenia zdrowotne w ramach Medycyny Pracy i Wojskowych Komisji Lekarskich w zakresie: psychiatrii, pulmonologii, alergologii, onkologii, okulistyki, reumatologii, urologii.

PAKIET III: odpłatne świadczenia zdrowotne w ramach: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej.

Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31, Kancelaria pokój nr 317 – III piętro, w terminie do dnia 22.04.2024 r. do godz. 11:00.

Szczegóły: https://spl.pl/bip/index.php/postepowania-o-udzielenie-swiadczen-medycznych/konkurs-ofert-w-trybie-ustawowym/349-konkurs-ofert-spl-16-ko-2024

pokaż kontakt