klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

Oddział
Medycyna ratunkowa
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

specjalista
w trakcie
bez

150,00zł/h

Opolskie

Opole


Praca lekarz Opolskie specjalista medycyny ratunkowej USK w Opolu

Jesteśmy największym szpitalem w województwie, z własnym całodobowym lądowiskiem dla helikopterów medycznych. Stale rozszerzamy swą działalność , stąd rosnące zapotrzebowanie na personel medyczny. Nasz szpital niesie pomoc wielu potrzebującym, w wielu obszarach medycyny. Ofiarujemy swym pacjentom interdyscyplinarną opiekę , natomiast pracownikom - szeroki wachlarz możliwości rozwoju kompetencji zawodowych. Szpital w Opolu realizujący wysokospecjalistyczne usługi medyczne dla pacjentów z całego kraju. poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Zakres obowiązków: Kierowanie oddziałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, w sposób umożliwiający sprawne funkcjonowanie oddziału, zapewniający właściwą opiekę nad pacjentami, w tym m.in.: -planowanie i organizacja pracy podległego zespołu celem osiągnięcia jak najlepszej jakości usług medycznych, motywowanie zespołu do pogłębiania wiedzy, zachęcanie do pracy naukowej, prowadzenia prac badawczych, organizowanie szkoleń wewnątrzoddziałowych, informowanie na bieżąco o wszystkich nowościach z dziedziny wiedzy medycznej, -nadzór nad fachowym zabezpieczeniem obsługi aparatury i sprzętu medycznego, nad gospodarką lekami, środkami sanitarnymi i opatrunkowymi oraz ewidencją i rozchodem środków odurzających i silnie działających, nad dokumentacją medyczną- jej prawidłowym i terminowym sporządzaniem i przechowywaniem, nad Punktem Przyjęć Planowych, -dbanie o przestrzeganie przez personel medyczny praw pacjenta i wywiązywania się z obowiązków względem pacjenta, kontrolowanie dyscypliny pracy, wspólne omawianie sposobu ustalania rozpoznania i metod leczenia wybranych przypadków chorobowych, -przeprowadzanie analizy kosztów jednostkowych i ogólnych oraz czuwanie nad ich racjonalizacją, wybieranie najkorzystniejszych ofert zaopatrzeniowych w trybie zamówień publicznych, kontrolowanie sprzętów administracyjno-gospodarczych pod kątem celowości zakupu, ewidencji, konserwacji, likwidacji itp. -utrzymanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego oraz ładu i porządku w oddziale, m.in. przepisów bhp, p.poż. oraz dotyczących zakażeń wewnątrzszpitalnych. W zamian oferujemy: - dowolny rodzaj współpracy: kontrakt/ umowa zlecenie/ umowa o pracę, - stawka od 150 zł/h + dodatek funkcyjny - rozwój kompetencji zawodowych, - możliwość uczestniczenia w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, - szansę rozwoju naukowego oraz pracy dydaktyczno-naukowej, - środowisko życzliwie nastawionych do siebie koleżanek i kolegów, - pracę w profesjonalnym zespole ludzi, dla których liczy się człowiek, KONTAKT: Jeśli rozważasz zmianę oraz chęć poszerzenia swych doświadczeń zawodowych w dynamicznym środowisku, jakie tworzy szpital to serdecznie zapraszamy do złożenia swej aplikacji. Prosimy o powołanie się na serwis klinikaofert.pl

pokaż kontakt