klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

POZ
Choroby wewnętrzne
SPL dla PW SPZOZ w Warszawie

specjalista
w trakcie
bez

Mazowieckie

Warszawa


Praca lekarz Mazowieckie Choroby wewnętrzne POZ

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy:

Lekarza specjalisty lub w trakcie specjalizacji (drugi rok specjalizacji) w dziedzinie: Chirurgii ogólnej, Dermatologii, Stomatologii zachowawczej z Endodoncjią, Kardiologii, Nefrologii, Neurologii, Okulistyki, Ortodoncji, Ortopedii i traumatologii, Stomatologii zachowawczej z Periodontologią, Protetyki, Psychiatrii, Pulmonologii, Reumatologii, Ultrasonografii, Lekarza POZ.


Miejsce pracy, warunki pracy oraz płacy do uzgodnienia.

Oferujemy:

- Zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze etatu) lub wzięcia udziału w konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

- Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,

- Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia,

- Możliwość korzystania z funduszu socjalnego,

- Możliwość korzystania z grupowego ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: Zgłoszenie aplikacyjne wraz z CV i listem motywacyjnym z dopiskiem „LEKARZ” prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@spl.pl lub składać osobiście w Kancelarii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31 – pok.317. Dodatkowe informacje: Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W sprawie pytań, należy kontaktować się z Działem Kadr tel. (22) 526-44-60 Po zakończeniu procesu rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

pokaż kontakt