klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

Oddział
Chirurgia ogólna
SP ZZOZ w Kozienicach

specjalista
w trakcie
bez

Mazowieckie

Kozienice


Praca lekarz Mazowieckie Chirurgia ogólna Oddział

SP ZZOZ w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Wł. Sikorskiego 10

PILNIE nawiąże współpracę z
LEKARZEM CHIRURGIEM

Rodzaj umowy, czas pracy i wynagrodzenie – do indywidualnego ustalenia.
Poszukiwany lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii do świadczenia usług medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Istnieje możliwość:

  • zawarcia umowy o pracę
  • zawarcia umowy cywilno-prawnej

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w sekretariacie Dyrekcji lub wysłanie ich na adres e-mail szpitala.

W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zostałem poinformowany o swoich prawach, dostępnych na stronie szpitala”

 

pokaż kontakt