klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

Oddział
Psychiatria
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

specjalista
w trakcie
bez

Śląskie

Sosnowiec


Praca dla psychiatry Sosnowiec

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.  zaprasza chętnych:

lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii

lub

lekarzy, którzy posiadają specjalizację
1-go stopnia w dziedzinie psychiatrii

lub

lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

do pracy w Oddziale Psychiatrycznym dla Chorych Somatycznie.

Szpital zapewnia warunki do prowadzenia bezpiecznej terapii osób chorych psychiatrycznie z dolegliwościami somatycznymi.

Oddział znajduje się w obszarze parteru, w osobnym, ustronnie położonym budynku z osobnym wejściem.

W Oddziale konsultacji udziela lekarz internista oraz na stałe zatrudnieni są:

- psycholog w wymiarze – 1 etat

- terapeuta zajęciowy – 1 etat

- pielęgniarki – 16 etatów

- opiekunka medyczna oraz sanitariusz.

Oferty prosimy kierować mailem 

lub pocztą na adres: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. ul. Zegadłowicza 3 z dopiskiem „oferta pracy”

lub bezpośrednio w Kancelarii Szpitala na pierwszym piętrze obiektu przy ul. Zegadłowicza 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pracy”.

pokaż kontakt