klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

Oddział
Anestezjologia
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

specjalista
w trakcie
bez

130,00zł/h

Lubuskie

Kostrzyn nad Odrą


Praca dla lekarza anestezjologa Lubuskie

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. zatrudni Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

Opis stanowiska:
• Pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
• Świadczenie usług w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach kontraktu z NFZ,
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia,
• Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:
• Specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
• Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,
• Prawo wykonywania zawodu,
• Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych,
• Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia,
• Możliwość pracy w godzinach dopołudniowych, jak i w formie dyżurów,
• Duże możliwości rozwoju zawodowego,
• Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych.

Prosimy o powołanie się na serwis klinikaofert.pl.

pokaż kontakt