klinikaofert logo

klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie

Oddział
Anestezjologia
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

specjalista
w trakcie
bez

250,00zł/h

Kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz


Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Ogłasza nabór na stanowisko

Lekarz – anestezjolog
Miejsce pracy: Bydgoszcz ul. dr I. Romanowskiej 2

Wymagania kwalifikacyjne:
1.    specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2.    odpowiedzialność i wysokie standardy etyczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    świadczenie usług w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2.    prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Oferujemy:
zatrudnienie na podstawie umowy  kontraktowej.
Wynagrodzenie: 200-250 zł/ godzinę

Złożona oferta musi zawierać poniższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych :
Na podstawie art.7 ust.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie w celu nawiązania współpracy z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Wymagane: data i podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych
Brak powyższej klauzuli uniemożliwi dalsze przetwarzanie Pani/Pana dokumentów.

Dodatkowe informacji udziela Dyrektor Centrum Onkologii Prof.  Janusz Kowalewski telefonicznie. Oferty należy przesyłać mailem.


pokaż kontakt