klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

Oddział
Psychiatria
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

specjalista
w trakcie
bez

Śląskie

Sosnowiec


Kierownik oddziału psychiatrycznego Sosnowiec

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.  zaprasza chętnych lekarzy psychiatrów do objęcia funkcji:
Kierownika Oddziału Psychiatrycznego dla Chorych Somatycznie.

Dla realizacji kontraktu Oddziału, wystarczy nieprzerwane zapewnienie leczenia przeciętnie 36 pacjentów.

Dopuszczalna, bezpieczna, ustalona przez Dział Epidemiologii liczba ilość łóżek w Oddziale wynosi 39.

Szpital zapewnia warunki do prowadzenia bezpiecznej terapii osób chorych psychiatrycznie z dolegliwościami somatycznymi.

Oddział znajduje się w obszarze parteru, w osobnym, ustronnie położonym budynku z osobnym wejściem.

W Oddziale konsultacji udziela lekarz internista oraz na stałe zatrudnieni są:

- psycholog w wymiarze -1 etat

- terapeuta zajęciowy – 1 etat

- pielęgniarki – 16 etatów

- opiekunka medyczna oraz sanitariusz.


Oferty prosimy kierować mailem na adres [email protected]

lub pocztą na adres:


Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. ul. Zegadłowicza 3 z dopiskiem „oferta pracy”

lub bezpośrednio w Kancelarii Szpitala na pierwszym piętrze obiektu przy
ul. Zegadłowicza 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pracy”.pokaż kontakt